AiMiX Studio – nabór do 5 i 6 części składanki Rock N’Sfera!

 

Trwa nabór do kolejnych składanek „Rock N’Sfera”! Stowarzyszenie AiMix STUDIO poszukuje zespoły na 5. i 6. część wydawnictwa.

Głównym celem projektu jest promocja młodych zespołów oraz z tzw. undergroundu. Inicjatywa ta ma na celu pokazanie różnorodności i bogactwa młodej polskiej sceny rockowej i metalowej oraz trafienie do nowych słuchaczy. 

Regulamin poniżej!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie zespołu do udziału w projekcie musi zostać wysłane mailowo na adres organizatora
projekt.aimixstudio@gmail.com i musi zawierać:

a) nazwę zespołu, aktualny skład, krótką biografię oraz aktualne zdjęcie w formacie .JPG,
b) imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy osoby zgłaszającej,
c) 1 – 3 muzycznych utworów autorskich w formacie .WAV (stereo / 44 100kHz / 256 bit) nie
przekraczających pojedynczo 4 minut (dopuszczalne są wersje skrócone oryginalnych utworów
autorskich),
d) podpisane oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych utworów na podstawie
Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zawierające również zgodę na wykorzystanie utworów do realizacji oraz promocji projektu przez organizatora,
e) podpisaną zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji projektu ROCK N’SFERA

PEŁEN REGULAMIN UCZESTNICWA!