Polityka Prywatności

Polityka prywatności


Rock Kompas przywiązuje dużą uwagę do ochrony prywatności  swoich użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia dokładniej zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika aplikacji mobilnych, strony WWW oraz ich gromadzenia.

Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na ustalenie tożsamości Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikacje, stronę WWW ani udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek innym podmiotom.

Usługodawca informuje, iż podczas użytkowania aplikacji z poziomu urządzenia z systemem Android zapisywane są tylko tymczasowe dane na urządzeniu klienta.

Aplikacja anonimowo zbiera dane demograficzne i statystyczne m.in. lokalizacji użytkownika czy
dane udostępnianych przez system Android.

Aplikacja na system android oraz strona WWW zbiera dane statystyczne oraz sposób użytkowania aplikacji przez użytkownika za pomocą narzędzia Google Analytics.

Podczas korzystania z aplikacji mobilnej gromadzimy dane demograficzne, statystyczne na podstawie mierzenia wywołanych zdarzeń czy odwiedzanych widoków, itp. Automatycznie zebrane informacje są w pełni anonimowe.

W gromadzeniu danych osobowych ograniczamy się jedynie do takich informacji, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji. Do takich danych możemy zaliczyć Firebase Cloud Messaging device token.


Zmiany w Polityce Prywatności


Rock Kompas zastrzega sobie prawo do aktualizacji i możliwości wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.